198247Kennth Di Vita Jensen har skrevet under for Lommedalen IL. Han har erfaring fra øverste nivå med FBK Hønefoss. Han har vist i treningskampene i vinter at han kommer til og bli en viktig spiller for oss.